Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/spartex.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/spartex.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-jetpack/includes/class-wcj-shipping-by-products.php on line 126
Salgs- og leveringsbetingelser for Spartex - Spartex
Salgs- og leveringsbetingelser for Spartex

Spartex
Odense
Danmark

CVR: 31740096

Tlf.: +45 29 84 00 92
E-mail: info@spartex.dk

Salg til private​
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder medmindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne er udleveret sammen med fremsendelse af tilbud eller udleveret ved indgåelse af aftale, og salgs- og leveringsbetingelserne anses som en del af aftalen.

Priser
Alle priser er nutidspriser inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger, herunder stigninger i leverandøromkostninger.

Tilbud/ordrebekræftelse
Tilbud afgivet fra Spartex er gældende 30 dage fra tilbuddets datering med mindre andet er aftalt. Herefter bortfalder tilbuddet.

Betalingsbetingelser
Vi modtager betaling via bankoverførsel, eller følgende kort via Quickpay: Dankort, Visa, MasterCard, JCB og American Express. Der kan også betales via Mobilepay.
Brug af betalingskort er IKKE forbundet med et kortgebyr. Betales med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt.
Beløbet trækkes først fra din konto, EFTER varen er afsendt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Ejendomsforhold
Det solgte er Spartex’s ejendom indtil det fulde beløb er betalt.

Levering
Spartex er uden ansvar for ethvert tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse, herunder driftstab. Enhver risiko for varen overgår til køber ved levering.

Returnering
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.
Returneringsomkostninger skal du selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet, og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@spartex.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet, ud over hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængigt af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.”​

Der ydes ikke retur- eller fortrydelsesret for erhvervsdrivende, foreninger,offentlige institutioner, firmaer.
Returnering af varer kan kun finde sted, hvis dette er forudgående skriftligt aftalt med en salgsansvarlig hos Spartex. Specialvarer kan ikke returneres.
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato.
Reparation eller ombytning medfører ikke, at der påbegynder en ny 1 års reklamations-periode ​ellers gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere.

Reklamationer
Køber har pligt til efter levering straks at undersøge det solgte, og køber skal reklamere inden 7 dage efter modtagelsen af det solgte, såfremt køber ønsker at rejse indsigelser ved det solgte. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre mangler gældende.

Garanti
Der er garanti på varen som angivet af fabrikanten. Der ydes ikke garanti på varer som skyldes forkert brug, misbrug eller almindelig slidtage.

Transportskader
Transportskader skal omgående anmeldes til fragtmanden eller postvæsnet.
Er det på forhånd aftalt, at varen må stilles uden kvittering af fragtmanden, er Spartex uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.

Leveringsvanskeligheder, Force Majeure
Skulle levering være umuligt helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Spartex for ethvert ansvar. Under force majeure og leveringsvanskeligheder i øvrigt i denne bestemmelse, hører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder som påvirker leveringen.

Rådgivningsansvar
Spartex bistand til køber eller købers rådgiver er alene at betragte som vejledende og oplysende, og Spartex er uden ansvar i enhver henseende.

Produktansvar
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter, hæfter Spartex kun i det omfang dette følger af ufravigelig lovgivning. Spartex påtager sig dog intet ansvar for tab som skyldes driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Produkter
Spartex udvikler løbende produkterne for at være på forkant med udviklingen. Derfor tages der forbehold for ændring af modeller, sortiment, farver og priser, som er i vore kataloger og hjemmesider.

Værneting og lovvalg
Enhver tvist skal først søges løst ved mediation. Mediator udpeges gennem Danske Mediatoradvokater. Såfremt tvisten ikke løses ved mediation, skal sagen indbringes for retten i Odense og efter dansk rets almindelige regler.

TOP